[更早] [欧美] [爱情] [x265-4K-HDR] 暖暖内含光 Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1-RARBG 6.52 GB

uump4 2天前

悠悠MP4_MP4电影下载_暖暖内含光 Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1-RARBG 6.52 GB

◎片 名 暖暖内含光 Eternal Sunshine of the Spotless Mind / 暧暧内含光 / 美丽心灵的永恒阳光 / 纯洁心灵的永恒阳光 / 无瑕心灵的永恒阳光 / 无痛失恋(港) / 王牌冤家(台) / 灵光乍现 / 忘记你我做不到(豆友译名)
◎年 代 2004
◎产 地 美国
◎类 别 剧情 / 爱情 / 科幻
◎语 言 英语
◎上映日期 2004-03-19(美国)
◎IMDb评分  8.3/10 from 997033 users
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0338013/
◎豆瓣评分 8.5/10 from 234523 users
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308777/
◎片 长 108分钟
◎导 演 米歇尔·贡德里 Michel Gondry
◎编 剧 查理·考夫曼 Charlie Kaufman
    米歇尔·贡德里 Michel Gondry
    皮埃尔·比斯毛特 Pierre Bismuth
◎主 演 金·凯瑞 Jim Carrey
    凯特·温丝莱特 Kate Winslet
    伊利亚·伍德 Elijah Wood
    克斯汀·邓斯特 Kirsten Dunst
    汤姆斯·杰·瑞恩 Thomas Jay Ryan
    马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo
    简·亚当斯 Jane Adams
    大卫·克罗斯 David Cross
    汤姆·威尔金森 Tom Wilkinson
    Amir Ali Said Amir Ali Said
    Brian Price Brian Price
    波琳·里特 Paulie Litt
    迪尔德丽·奥康奈尔 Deirdre O'Connell

◎简 介

 内向沉稳的约尔•巴瑞斯(金•凯瑞 饰)在一次聚会中认识了率真随性的克莱门汀•克罗斯基(凯特•温丝莱特 饰),二人成为情侣。和普通的情侣一样,他们的日子也在甜蜜和争吵中度过。                                    
      2004年情人节前夕,当约尔精心准备好礼物,为不久前一次争吵找到克莱门汀道歉时,他惊讶地发现,克莱门汀根本都不记得他了。原来冲动的克莱门汀受不了二人交往中争吵的痛苦,到“忘情诊所”,把关于约尔的记忆删除得一干二净。                                    
      约尔无法原谅克莱门汀的任性,也无法忍受失去她的痛苦,所以他也到了“忘情诊所”,请求医生霍华德博士(汤姆•维尔金森 饰)消除关于克莱门汀的记忆。                                    
      记忆清除程序开始启动,约尔在自己的记忆中游走,他发现和克莱斯汀一起度过的那些时光,无论是痛苦还是甜蜜,都弥足珍贵,他并不想忘记这个自己深爱的女人。但是,程序一旦启动就无法逆转,约尔只能想尽办法把克莱斯汀藏到记忆最深的地方,那些现实中克莱斯汀本来没有出现过的时间角落,以保存这份爱情……

◎获奖情况

 第77届奥斯卡金像奖 (2005)
 最佳女主角(提名)
 凯特·温丝莱特最佳原创剧本
 查理·考夫曼 / 米歇尔·贡德里 / 皮埃尔·比斯毛特

 第62届金球奖 (2005)
 电影类 最佳音乐/喜剧片(提名)
 电影类 音乐/喜剧片最佳男主角(提名)
 金·凯瑞电影类 音乐/喜剧片最佳女主角(提名)
 凯特·温丝莱特电影类 最佳编剧(提名)
 查理·考夫曼

 第58届英国电影学院奖 (2005)
 电影奖 最佳影片(提名)
 史蒂夫·戈林 / 安东尼·贝格曼电影奖 最佳导演(提名)
 米歇尔·贡德里电影奖 最佳男主角(提名)
 金·凯瑞电影奖 最佳女主角(提名)
 凯特·温丝莱特电影奖 最佳原创剧本
 查理·考夫曼电影奖 最佳剪辑
 瓦尔迪斯·奥斯卡斯多蒂尔

 第5届美国电影学会奖 (2004)
 年度佳片Video
ID       : 1
Format    : HEVC
Format/Info   : High Efficiency Video Coding
Format profile    : Main [email protected]@Main
HDR format    : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID      : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration      : 1 h 47 min
Bit rate      : 8 020 kb/s
Width    : 3 840 pixels
Height    : 2 076 pixels
Display aspect ratio   : 1.85:1
Frame rate mode   : Constant
Frame rate    : 24.000 FPS
Color space   : YUV
Chroma subsampling     : 4:2:0
Bit depth     : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)     : 0.042
Stream size   : 6.04 GiB (93%)
Writing library   : x265 3.5+rarbg-HDR-38-20255e6:[Linux][clang 16.0.0][64 bit] 10bit
Encoding settings      : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2076 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / no-hist-scenecut / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=abr / bitrate=8000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=0 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(10000000,1) / cll=1090,206 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr10 / hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default       : Yes
Forced    : No
Color range   : Limited
Color primaries   : BT.2020
Transfer characteristics   : PQ
Matrix coefficients    : BT.2020 non-constant
Mastering display color primaries   : Display P3
Mastering display luminance     : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level     : 1090 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Level   : 206 cd/m2

Audio
ID       : 2
Format    : E-AC-3
Format/Info   : Enhanced AC-3
Commercial name   : Dolby Digital Plus
Codec ID      : A_EAC3
Duration      : 1 h 47 min
Bit rate mode     : Constant
Bit rate      : 640 kb/s
Channel(s)    : 6 channels
Channel layout    : L R C LFE Ls Rs
Sampling rate     : 48.0 kHz
Frame rate    : 31.250 FPS (1536 SPF)
Compression mode   : Lossy
Stream size   : 493 MiB (7%)
Title    : English DDP 5.1
Language      : English
Service kind      : Complete Main
Default       : Yes
Forced    : No

Text #1
ID       : 3
Format    : UTF-8
Codec ID      : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info     : UTF-8 Plain Text
Duration      : 1 h 46 min
Bit rate      : 67 b/s
Frame rate    : 0.261 FPS
Count of elements      : 1662
Stream size   : 52.8 KiB (0%)
Title    : English SRT
Language      : English
Default       : Yes
Forced    : No

Text #2
ID       : 4
Format    : UTF-8
Codec ID      : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info     : UTF-8 Plain Text
Duration      : 1 h 47 min
Bit rate      : 77 b/s
Frame rate    : 0.275 FPS
Count of elements      : 1773
Stream size   : 60.7 KiB (0%)
Title    : English SDH SRT
Language      : English
Default       : No
Forced    : No

Menu
00:00:00.000      : en:Chapter 01
00:10:32.125      : en:Chapter 02
00:23:42.625      : en:Chapter 03
00:35:12.833      : en:Chapter 04
00:47:59.416      : en:Chapter 05
00:59:22.416      : en:Chapter 06
01:08:04.416      : en:Chapter 07
01:18:35.416      : en:Chapter 08
01:26:31.416      : en:Chapter 09
01:36:49.750      : en:Chapter 10悠悠MP4_MP4电影下载_暖暖内含光 Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1-RARBG 6.52 GB
悠悠MP4_MP4电影下载_暖暖内含光 Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1-RARBG 6.52 GB
悠悠MP4_MP4电影下载_暖暖内含光 Eternal.Sunshine.of.the.Spotless.Mind.2004.2160p.UHD.BluRay.x265.10bit.HDR.DDP5.1-RARBG 6.52 GB

磁力链接

magnet:?xt=urn:btih:5da6921213ae99a0ef18cf03c7a59762cd49081f

上传的附件:
最新回复 (0)
返回
本站所有资源均收集自互联网,没有提供影片资源存储, 也未参与录制、上传,若本站收录的资源无意侵犯了您的权益, 请联系邮箱:gogoimgs#gmail.com(#[email protected])